Jak dopadl VTV Horní Vsacko aneb výsledky beskydského chřástalování

Červenec 31, 2019

Kateřina Ševčíková

O víkendu 24. – 26. 5. 2019 uspořádal Moravský ornitologický spolek ve spolupráci se Slezskou ornitologickou společností, ZO ČSOP Orchidea Valašsko a AOPK ČR, Správou CHKO Beskydy Výzkumný terénní víkend (VTV) Horní Vsacko. Cílem akce bylo zmapovat ptáky zemědělské krajiny v ptačí oblasti Horní Vsacko, přičemž hlavní zaměření bylo na chřástala polního. Vzhledem k volbám do Evropského parlamentu musela být změněna základna, a tak akce přesídlila z IC Pulčin do malebné chaty Bařinka ve Velkých Karlovicích. Sešlo se celkem 29 účastníků, od malých dětí až po protřelé mapovatele. Během páteční noci byly mapovány především kratší trasy v okolí Velkých Karlovic. Sobotní linie pak byly delší a účastníci je procházeli za dne, kdy mapovali denní ptáky, ale třeba i orchideje. V noci se pak vraceli stejnou trasou a mapovali chřástaly, křepelky, popř. sovy. Ve volných chvílích kolem terénní základy probíhaly odchyty ptáků či pozorování obojživelníků.

A kolik že chřástalů bylo zaznamenáno? V ptačí oblasti je udáván počet 60 – 80 volajících samců, vzhledem k opožděné sezóně však byli zaznamenáni pouze čtyři volající samci. Bohužel o moc lépe na tom nebyli ani ostatní ptáci zemědělské krajiny. Ale i tak byla pozorována pěnice vlašská, ťuhýk obecný, křepelka, ledňáčci, čáp černý, včelojed, krutihlav obecný nebo ostříž lesní … Z neptačího světa pak udělaly radost téměř všudypřítomné vstavače mužské, ale i prstnatce bezové či májové a skřehotající rosničky. Mapovatelům se však naskytl během páteční noci nevšední zážitek, kdy jednotlivé skupinky současně pozorovaly na obloze velký pohybující se objekt. Jednalo se pravděpodobně o skupinu satelitů vypuštěných na oběžnou dráhu. I přesto, že výsledky mapování ptáků zcela nenaplnily naše očekávání, sešla se dobrá patra lidí a diskuze s posezením u ohně za doprovodu kytar probíhaly až do rozbřesku. Na podrobnější výsledky se můžete těšit v podzimním čísle zpravodaje Moudivláček.

Kateřina Ševčíková, Daniel Křenek & Václav Tomášek

Close Menu