Jarní schůze MOS 2020

Březen 19, 2020

Kateřina Ševčíková

V sobotu 29. února 2020 proběhla na Ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově členská schůze Moravského ornitologického spolku. Po zahájení členové výboru zrekapitulovali činnost v roce 2019 a představili plány do roku 2020, nezbytností byla i zpráva o hospodaření a o akcích pro veřejnost. Širší diskuze pak proběhla k monitoringům v ptačích oblastech i plánovanému sčítání hnízdících labutí, na které se můžeme všichni těšit! Následovalo vystoupení Martina Fejfara z výboru ČSO a zástupce kanceláře, Zdeňka Vermouzka. Odbíjení dvanácté hodiny a vůně připravené pizzy rozhodlo o polední pauze. S plnými žaludky bylo přistoupeno k nejdůležitějšímu bodu – rozhodnutí o fúzi Moravského ornitologického spolku a Moravského spolku – středomoravské pobočky ČSO. Po krátkém zasvěcení do problematiky a vysvětlení, proč se výbor k takovémuto kroku rozhodl, bylo o celé věci hlasováno. A výsledek? Všech 22 přítomných členů spolku s fúzí souhlasilo. Odměnou všem účastníkům pak byla poutavá přednáška Jiřího Šírka o tom, jak se změnila Česká avifauna po zásazích faunistické komise. Příspěvky členů i s vášnivou diskuzí o sýčcích a strakách pak schůzi ukončili. Nezbývá než poděkovat všem vystupujícím i návštěvníkům za aktivní účast a těšit se na schůzi další.
Podrobný zápis ze schůze si můžete přečíst ZDE.
foto: Jiří Šafránek
Close Menu