Mapujeme moudivláčky lužní, přidáte se?

Březen 11, 2023

Kateřina Ševčíková

Cílem mapování je získat poznatky o početnosti, rozšíření a ekologii moudivláčka lužního na jižní a střední Moravě. Motivací je především fakt, že početnost tohoto pěkného druhu pěvce silně ubývá v celém jeho areálu, a proto chceme zachytit současný stav jeho početnosti u nás, případně zjistit, zda v některých oblastech nedošlo k jejímu poklesu oproti historickým údajům.

Close Menu