Mezinárodní sčítání vodních ptáků nás čeká 16. a 17. ledna 2021, přidáte se?

Prosinec 20, 2020

Jiří Lehký

Mezinárodní sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census – IWC) probíhá nepřetržitě od ledna 1966, čímž představuje unikátní časovou řadu nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Ve dnech 16. a 17. ledna proběhne tato akce i u nás a registrovaní sčitatelé se mohou zapojit. Stačí postupovat podle metodiky a znát naše vodní ptáky. Volné lokality a registraci najdete na stránkách programu.

OBSAZENOST LOKALIT PODLE REGIONŮ – http://www.waterbirdmonitoring.cz/program/34/lokality/region/1/

REGISTRACEhttp://www.waterbirdmonitoring.cz/programy/registrace/

Hlavním cílem IWC je monitoring početnosti vodních ptáků a jejich změn. V současné době je organizováno ve více než 100 státech 5 kontinentů. V západní Palearktidě a jihozápadní Asii každoročně 11000 dobrovolných spolupracovníků kontroluje přibližně 20000 vodních a mokřadních lokalit, přičemž je sečteno cca 20 milionů jedinců 175 druhů vodních ptáků. Toto sčítání tak představuje nejstarší a patrně nejrozsáhlejší zoologický monitorovací projekt v celosvětovém měřítku.  Mezinárodní sčítání vodních ptáků organizuje  Wetlands International a v současné době toto sčítání v ČR koordinuje katedra ekologie Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Při organizaci sčítání spolupracují i pobočky a kluby České společnosti ornitologické, některé základní organizace ČSOP a skautské oddíly.

ZDROJ: http://www.waterbirdmonitoring.cz/monitorovaci-programy/mezinarodni-scitani-vodnich-ptaku/

Koordinátor:  Zuzana Musilová (Katedra ekologie FŽP ČZU, Kamýcká1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol, e-mail: musilovaz@fzp.czu.cz, iwccz@post)

Odpoledne se husy a bernešky vracejí k Mušovu.
ilustrační foto - archiv MOS
Close Menu