Záchranné stanice pomáhají zraněným živočichům

Lidé, kteří mají dobrý vztah k přírodě, nejsou lhostejní k nálezu zraněných živočichů a snaží se jim pomoci. Často proto kontaktují i Moravský ornitologický spolek s žádostí o pomoc nebo o radu na koho se obrátit.

Comments Off on Záchranné stanice pomáhají zraněným živočichům
Záchranné stanice pomáhají zraněným živočichům
Vodní ptáci zimující v Olomouci na řece Moravě

Štěrkovna Grygov je částečně otevřena i pro pozorovatele ptáků

Před dvaceti lety v roce 2001 byla zahájena těžba štěrkopísku mezi obcí Grygov a Charváty v jižní části okresu Olomouc. Těžbu zde provozuje firma Štěrkovny Olomouc a.s. a velikost těžebního prostoru má plochu 84 ha. Postupně těžbou vznikly tři vodní plochy – jezera. Nový provozní řád stanovuje podmínky nejen pro rybáře, ale i pro veřejnost, které je povoleno koupání na vlastní nebezpečí. Ptáci, zde proto asi nenajdou klid k hnízdění. Ale letošní podzim a počátek zimy nás překvapil výskytem řady druhů vodních ptáků, kteří se zastavili na tahu.

Comments Off on Štěrkovna Grygov je částečně otevřena i pro pozorovatele ptáků

Pozvánka na jarní schůzi MOS 2021

Vážení členové MOS, ráda bych Vás pozvala na tradiční schůzi MOS, tentokrát však v netradičním hávu. Schůze proběhne online přes platformu zoom v pátek 19. 2. 2021 od 17. hodin. Bližší podrobnosti a odkaz k možnému přihlášení Vám poskytneme před schůzí.

Comments Off on Pozvánka na jarní schůzi MOS 2021

Ptačí hodinka už klepe na okna

Startujte krmítka a zasedněte k nejkrásnějšímu seriálu! O víkendu 8. - 10. 1. 2021 Česká společnost ornitologická pořádá již třetí ročník úspěšného akce s názvem Ptačí hodinka. Oč jde? Po dobu jedné hodiny se sledují a sčítají ptáci létající na krmítko. Množství dat z různých krmítek umožní zjistit, co ovlivňuje výskyt a chování ptáků, v dlouhé časové řadě pak nastíní třeba i změny početnosti. Bližší informace a podrobnou metodiku naleznete zde: Sčítáme 8.–10. ledna 2021 - Ptačí hodinka (birdlife.cz)

Comments Off on Ptačí hodinka už klepe na okna
Close Menu