Členové a příznivci MOS se zapojují do různých regionálních ornitologických projektů. Zapojit se můžete však i do programů celostátních. V případě zájmu o jakoukoli spolupráci na kterémkoli z nich Vám rádi zašleme kontakt na příslušného koordinátora.

Přehled hlavních výzkumných a monitorovacích programů, do kterých je možné se v současnosti zapojit najdete zde (více pod jednotlivými odkazy).

Jednotný program sčítání ptáků (JPSP) – podílí se několik členů MOS. JPSP patří mezi základní výzkumné programy ČSO. J. Chytil se účastní JPSP pravidelně od jeho začátku v roce 1982, patří mezi vůbec nejdéle sčítající účastníky programu. 

Liniové sčítání druhů (LSD) – nový dlouhodobý monitorovací program ČSO. Výsledky umožní odhad trendů běžnějších druhů ptáků na jemnější škále, např. na úrovni biotopů.

Mezinárodní zimní sčítání vodních ptáků – účastní se mnoho členů MOS. Ti sčítají i lokality patřící mezi nejvýznamnější zimoviště vodních ptáků v Česku (VDNM). 

Monitoring ptáků v ptačích oblastech – členové MOS se aktivně účastní monitoringu především v PO Beskydy, Horní Vsacko, Hostýnské vrchy, Libavá, Litovelské Pomoraví a Jeseníky.

Mapování hnízdišť rorýsů – řada členů je na tomto poli velmi aktivních, stejně jako ve správních řízeních týkajících se zateplování budov. 

Sledování příletu a odletu tažných druhů ptáků – všechna data ukládána do databáze Avif. Někteří členové (J. Šafránek) MOS patří mezi vůbec největší přispěvatele do této databáze.

Pracovní skupiny ČSO několik členů je aktivně zapojených do pracovních skupin ČSO. Na ornitologické stanici v Přerově již tradičně probíhá každoroční setkání Skupiny pro výzkum a ochranu dravců a sov; jejím členem je i J. Chytil, který se na organizaci této akce podílí. Členy této jedné z nejstarších pracovních skupin ČSO je min. 6 členů MOS.

Kroužkovací akce Acrocephalus v CHKO Poodří – akci organizuje Slezská ornitologická společnost, Členové MOS se z velké části podílí na jejím průběhu. Jedná se o jednu z nejdéle běžících monitorovacích akcí u nás, využívající kroužkování jako vědeckou metodu.

Monitoring úspěšnosti hnízdění rybáků na umělých ostrovech – od počátku akce organizované společností Českomoravský beton, a.s., se o monitoring starají členové MOS. Souhrnný článek o výsledcích viz Zprávy MOS 2017/2018.

Odchytová akce na Červenohorském sedlepodzimní migrace živočichů přes horské bariéry skýtá unikátní podmínky pro sběr netriviálních údajů o migračním chování živočichů. V České republice je na tento typ výzkumu soustředěn projekt probíhající od roku 2010 na Červenohorském sedle v Jeseníkách, který je svým rozsahem zároveň největší v současnosti probíhající akcí zaměřenou na odchyty a kroužkování ptáků na našem území.

Zimní sčítání kání Zimní sčítání kání (Akce Buteo) je dlouhodobá monitorovací akce, jejímž cílem je stanovit početnost zimních populací káně lesní a káně rousné.

CES V ZáhlinicíchČlenové MOS již od roku 2005 zajišťují projekt CES na lokalitě Filena u Záhlinic (lužní les jižně od rybníka Svárov). Jedná se o projekt sledující úspěšnost hnízdění u vybraných druhů. Je také jednou z 15 lokalit v Česku, kde tento projekt běží více než 10 let.

Close Menu