Poměr kalibrů: setkání orla a šedivky v Tovačově

Říjen 31, 2020

Tomáš Kedzior

Podzimní čas přeje mimo jiné pozorování gigantů naší oblohy, mezi něž orel mořský rozhodně patří. A byl to také hlavní cíl dopolední výpravy za ptáky, na kterou jsme s K. Ševčíkovou vyrazili v jedno říjnové všední dopoledne do Tovačova.

Po příjezdu k Hradeckému rybníku, který byl po nedávném výlovu ještě na velmi nízkém stavu hladiny, jsme hned vyhlíželi orla. První exemplář se nám ukázal asi po 10 vteřinách (!!) zběžného pohledu na vodní plochu. A já byl úplně v šoku, že ten orel, za kterým jsme vyrazili, tam prostě najednou je a nevypadá, že by se zrovna chtěl přemístit. Dle odhadu mladší pták orla mořského posedával na zřejmě oblíbeném kameni (vracel se na něj vždy po krátkém obletu, kdy jej dotěrní racci otravovali už příliš), takže bylo dost času nachystat stativák a přiblížit si orla ve zvětšení až šedesátinásobném, kdy už se dá pozorovat i dost detailů. Zdálo se, že má na obou nohách kroužky, ale odečíst se je nepodařilo. U dalekohledu jsme se střídali, ale kouzelná a neopakovatelná chvíle vyšla na mě. Do těsné blízkosti orla mořského si totiž na druhý ze dvou kamenů trčících z vody přelétla zde běžně se vyskytující vrána šedá. Sedla si naproti orlovi odhadem tři metry daleko a začala si ho prohlížet stylem “aha, už jsem o vás slyšela, tak vy jste opravdu tak mohutný?”. V objektivu jsem tedy viděl orla, který sledoval vránu šedou, a vránu šedou, která sledovala, co tedy orel vymyslí. Asi po minutě vzájemného prohlížení se orel vznesl (šedivka samozřejmě v mžiku také) a udělal další kolečko nad rybníkem, po kterém ovšem odletěl dál. Pro nás, pozorovatele to tedy byl signál přesunout se do prostoru mezi rybníky a pozorovat početné vodní ptactvo, především poláky, potápky, čírky a lysky. Pro kontrolu jsme ještě vyrazili na sousední Křenovský rybník, kde se nám už pouhým okem podařilo spatřit opět orla mořského v letu, tentokrát ale šlo o druhého jedince, protože v jednu chvíli jsme je viděli oba. Během chvíle však přelétli mimo dosah naší optiky.

K úspěšné výpravě za orlem mořským dodávám, že jí předcházely dvě jiné: během první byl orel spatřen jen z velké dálky, během druhé se většina ptactva kromě racků uklidila pryč, probíhal totiž výlov.

Text: Tomáš Kedzior
Foto: Kateřina Ševčíková

Close Menu