Pozvánka na členskou schůzi MOS - 23.2.2019

Leden 27, 2019

Josef Chytil

Členská schůze Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky ČSO se bude konat v sobotu 23. února 2019 od 9:30 hod na Ornitologické stanici (ORNIS) Muzea Komenského v Přerově, Bezručova 10. Na schůzi jsou srdečně zváni nejen členové, ale také všichni zájemci o ptáky a ochranu přírody z řad veřejnosti.

PROGRAM:

 • Přivítání, úvodní slovo, organizační informace (Chytil)
 • Činnost v roce 2018 a výhled do roku 2019 (Chytil)
 • Zpráva o hospodaření v roce 2018 (Vymazal)
 • Plán akcí pro veřejnost 2019 (Šafránek, Ševčíková)
 • Vystoupení zástupce ČSO (Viktora)
 • Ornitologické zajímavosti (Šírek)

 • Polední přestávka (občerstvení zajištěno)

 • Volby nového výboru MOS
 • Budoucnost MOS (pobočka ČSO nebo samostatný spolek?)
 • Viktora L.: A. Co hýbe českou ornitologií? B. Zahraniční exkurze ČSO
 • Příspěvky návštěvníků schůze
 • Závěrečné slovo a ukončení schůze
Close Menu