Pozvánka na schůzi MOS a plánovaná fúze

Leden 30, 2020

Kateřina Ševčíková

Vážení členové MOS,

dovolte mi, abych Vás jménem výboru MOS pozvala na členskou schůzi, která proběhne 29. 2. 2020 v Přerově. V pestrém programu se můžete těšit mimo jiné na přednášku J. Šírka, který nám popovídá o změnách avifauny po zásazích faunistické komise.

Nejdůležitějším bodem však bude odsouhlasení plánované fúze Moravského ornitologického spolku s Moravským ornitologickým spolkem – středomoravskou pobočkou ČSO; pobočným spolkem ČSO. Veškeré dokumenty, včetně stanov naleznete, v příloze, na webu MOS nebo v sídle spolku. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležité rozhodnutí, bude mít velký význam každý jednotlivý hlas. Prosím tedy všechny, kteří se budou rozhodovat jestli dorazit nebo ne, dorazte! Buďte i Vy součástí této významné historické události! Všechny potřebné dokumenty jsou přiloženy pod článkem.

A proč vlastně přistupujeme k takovému významnému kroku? MOS je nyní z právního pohledu samostatný spolek. Dříve vystupoval jako “středomoravská pobočka ČSO” na základě smlouvy, s přijetím nového občanského zákoníku však již tato pozice nebyla oficiálně možná. Výbor MOS byl opakovaně pověřena členskou základnou, aby podnikl kroky ke sloučení s ČSO. Bohužel za stávajícího systému není právně možné „přepsat“ samostatný spolek na spolek pobočný.  Asi nejjednodušší (administrativně) cestou proto bylo nejprve vytvořit v rámci  ČSO „novou“ středomoravskou pobočku (pobočný spolek ČSO). K tomu to kroku již došlo. Nyní se tento tzv. nástupnický spolek spojí s naším „starým“ MOSem. Touto fúzí se přenesou práva a povinnosti zanikajícího spolku („starého“ MOSu) na ten „nový“ (který je součástí ČSO) bez nutnosti likvidace původního MOSu. Zanikající spolek (starý MOS) má se spolkem nástupnickým podobný název, stanovy, stejné sídlo ba i statutárního zástupce.  Stejné jsou i cíle, poslání, účel a předmět činnosti spolku. Z toho je zřejmé, že se jedná opravdu o čistě formální krok. Proto pevně věřím, že v tomto postupu nás Vy, členové, plně podpoříte.

Těšíme se na viděnou!

Za výbor MOS

Kateřina Ševčíková


Close Menu