Přehrady je výhodnější zbořit než stavět ukazuje americký dokument

Březen 11, 2019

Josef Chytil

Srdečně Vás zveme na promítání filmu Return of The River. Snímek vypráví příběh o největším odstranění přehrad v dějinách, který se v současné době odehrává na řece Elwha ve státě Washington. Film ukazuje mimořádné společenské úsilí, aby se řeka vrátila k původnímu stavu a ukazuje nečekané vítězství ekologie nad průmyslem. Film Return of The River nabízí naději uprostřed všech dnešních ponurých zpráv o životním prostředí.

Jednou z aktuálně probíraných přehrad je i VD Skalička na Bečvě. Hlavním účelem je zajištění protipovodňové ochrany zejména pro město Přerov. Náš návrh bočního poldru je adekvátní alternativou se stejným efektem protipovodňové ochrany i trvalejší variantou prevence sucha.Řeka Bečva je jednou z posledních štěrkonosných řek v ČR. Svou energii přetváří v pohyb štěrků a pokud se nebude tato energie „vybíjet“, zvýší se eroze níže pod přehradou. Zahloubená řeka způsobí snížení hladiny podzemních vod (vysychání studní), poškození břehů a staveb na řece (mosty, silnice, jezy, stavby na březích). Umělé bagrování a převážení štěrků pod přehradu není ekonomicky dlouhodobě udržitelné řešení.

Vybudováním velké betonové přehrady navíc dojde ke zničení celé Evropsky významné lokality (EVL) Hustopeče – Štěrkáč.Říční náplavy na Bečvě jsou ojedinělým fenoménem v celorepublikovém měřítku – jsou domovem řady vzácných rostlin a živočichů (např. lesák rumělkový, vlha pestrá, ledňáček říční, břehule říční).Podle nejnovějších geologických výzkumů také může přehrada se stálou vodní hladinou plánovaná na řece Bečvě trvale ovlivnit celé území Hranického krasu včetně Lázní Teplice nad Bečvou.Trvalé zaplnění VD Skalička vodou bude znamenat nevratné změny v režimu minerálních vod i v jejich kvalitě. Laicky řečeno to může dojít až k úplnému zničení minerálních pramenů v Lázních Teplice nad Bečvou.

PROMÍTÁNÍ FILMU RETURN OF THE RIVER

12. 3. 2019 – Olomouc, čajovna Kratochvíle, 18:00
14. 3. 2019 – Přerov, Klub Teplo, 17:00
18. 3. 2019 – Lipník nad Bečvou, KD Echo, 17:00

VÍCE: https://www.spojenabecva.cz/

Zdroj: http://olomouc.hnutiduha.cz/aktuality/prehrady-je-vyhodnejsi-zborit-nez-stavet-ukazuje-americky-dokument/

Close Menu