Rákosník pokřovní v Olomouci

Čeven 19, 2020

Jiří Šafránek

Díky skvělému postřehu manželů Spáčilových a jejich ochotě se podělit s ostatními pozorovateli ptactva o výjimečný objev (https://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=8897006), jsme dostali příležitost k pozorování rákosníka pokřovního (Acrocephalus dumetorum) v Olomouci na Tabulovém vrchu.

Zpívajícího rákosníka pokřovního zdokumentoval František Spáčil na videu: https://www.youtube.com/watch?v=F0Rpwpfff0Y dne 15. června 2020 a také o dva dny později na: https://www.youtube.com/watch?v=q73VubMA7nA .

Rákosník pokřovní intenzivně zpíval především ráno a to i několik hodin. Občas lovil potravu v porostech kopřiv a několikrát hopronásledovali místní rákosníci zpěvní. V úterý 16. června jej zachytila na videu Jarmila Kačírková: https://youtu.be/_k9iKYndcN8 .

Na lokalitu jsme dorazili, nic netušíc, v nejméně vhodném čase – před polednem. Rákosník pokřovní nezpíval a to ani odpoledne. Naštěstí se krátce ozval z kopřiv a občas přeletěl mezi keři. V literatuře se píše, že často zpívá i v noci. Ve středu 17. června opět zase intenzivně zpíval od rána.

Jde o teprve šesté zjištění tohoto druhu v České republice. Poprvé byl u nás zjištěn 18. 6. 2014 u Těchařovic v okrese Příbram. Poté u Prahy (2015) a v okresech Vsetín (2016), Šumperk a Zlín (2019).

Pokud si chcete užít jeho zpěvu, tak za ním nejezděte po 10 hodině, to se raději podívejte na některé z výše uvedených videí.

Close Menu