Světový den mokřadů jsme oslavili na Chomoutovském jezeře

Únor 13, 2023

Hynek Pečinka (MOS)

Strávit dopoledne ornitologickou vycházkou za ptáky zimujícími na Chomoutovském jezeře se v sobotu 4. února 2023 rozhodlo zhruba 25 zájemců, kteří se dostavili na sraz v olomoucké městské části Chomoutov. Pod vedením Evžena Tošenovského absolvovali čtyři hodiny programu. Během nich se věnovali jezeru – pozůstatku po těžbě štěrkopísku, jehož vodní plocha a přilehlé břehy jsou chráněným územím. Lokalita má mimořádný význam díky vytvořeným rozmanitým vodním a mokřadním biotopům a výskytu četných druhů rostlin a živočichů, zejména ptáků.

V průběhu vycházky účastníci obešli po obvodu celé jezero, koukli se na chvíli i k říčce Oskavě, která teče podél jednoho z břehů, a na několika stanovištích pozorovali vodní, lesní i polní ptáky. Těch spatřili zhruba 20 různých druhů a ke každému z nich se jim dostalo nějakých zajímavostí.

Vycházka proběhla v rámci celorepublikového cyklu akcí ke Světovému dni mokřadů, který připadá na 2. únor. Při této příležitosti Česká společnost ornitologická každoročně organizuje sérii terénních akcí zaměřených na poznávání vodních druhů ptáků a význam mokřadů pro jejich zimování a tah.

Fotografie: Hynek Pečinka

Close Menu