Úspěšná historicky první online schůze MOS

Březen 9, 2021

Kateřina Ševčíková

Devatenáctého února 2021 před pátou hodinou odpolední mnozí příznivci MOS žhavili internetové připojení. Čekala nás v historii spolku první online členská schůze. Po krátkém úvodu „co a jak“ si účastníci vyslechli zprávu o činnosti spolku v roce 2020 a výhled do roku 2021 (pdf prezentace ke zhlédnutí zde). Následně Z. Vermouzek vystoupil s novinkami z kanceláře ČSO. To už se na pořadí dostala poutavá přednáška P. Voříška o Evropském atlase. Již tradiční povídání o zajímavých pozorováních z našeho území v roce 2020 zajistil J. Šírek a poslední přednáška byla o tom, jak v loňském roce dopadl monitoring v Ptačích oblastech, na kterém se podíleli členové MOS. Podrobný zápis ze schůze si můžete přečíst zde. I když se, dle našeho mínění, online schůze poměrně vydařila, nezbývá než doufat, že ta příští bude již „offline“ pěkně na živo. Přeci jen, osobní kontakt moderní technologie ještě nahradit nedovedou…

Close Menu