VTV Pulčíny 2019 aneb Beskydské chřástalování

Březen 8, 2019

Kateřina Ševčíková

Moravský ornitologický spolek ve spolupráci se Slezskou ornitologickou společností a ZO ČSOP Orchidea Valašsko uspořádá pro své členy a příznivce Výzkumný terénní víkend (VTV), jehož hlavním cílem bude noční monitoring chřástalů polních (Crex crex) v jižní části CHKO Beskydy. Tentokrát zavítáme až do východního cípu působnosti MOS, na půl cesty do Číny, do obce Pulčín. Hostit nás bude malebná valašská krajina –pestré květnaté louky protkané sítí mezí a remízků, kolorit doplňující dřevěná stavení. Tohle ostře kontrastující s divokými stržemi suťových, přírodě blízkých lesů a drsnými skalisky opředenými mnoha pověstmi. Tahle krása skrytá pod roušku tmy všechny prožitky a skrytá tajemství ještě znásobí.

Zejména mimo ptačí oblast Horní Vsacko se dlouhé roky chřástalům polním nikdo nevěnoval, proto účastníky čekají mnohá překvapení. Podobně je na tom i pestrá zemědělská krajina, jejíž současná tvář je ohrožena různými (nejen developerskými) záměry. Získané výsledky pomohou jako podklady pro rozhodování při její ochraně. Kromě terénní práce, nás čeká i spousta zábavy a výměna zkušeností. Vítáni jsou jak zkušení, tak začínající ornitologové, kteří se mohou novému přiučit…

Více podrobností najdete v přiloženém programu.

Kdy? Pátek až neděle 24. –26. května 2019

Krutihlav obecný, kterého se povedlo odchytit na posledním VTV MOS.
Close Menu