AKTUÁLNÍ PLÁN EXKURZÍ

15. červenec 2023 – Večerní vycházka za zvířecími obyvateli Zlína

Sraz na náměstí ul. Masarykova v Malenovicích (před kulturním střediskem) v 19:30. Komentovaná exkurze pro veřejnost. Pozorování rorýsů, jiřiček a dalších druhů městských ptáků na hnízdištích, představení různých aktivit ochrany městských ptáků (při zateplování budov, před kolizemi se skly, mortalitou na sloupech a drátech el. vedení apod.). Po setmění ukázky moderních metod používaných při výzkumu a praktické ochraně netopýrů (batdetektory), ukázka hendikepovaných netopýrů ze záchranné stanice. Kapacita omezena – nutné se předem přihlásit e-mailem vedoucímu exkurze (s uvedením telefonického kontaktu a počtu účastníků). Pořádáno ve spolupráci s OŽP MM Zlína. Exkurzi povedou: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: tosenovsky@birdlife.cz) a Libuše Bartolčicová (e-mail: 577 630 982, e-mail: libusebartolcicova@zlin.eu)

28. 9. 2023 – Festival ptactva v ptačím parku Malá Lipová

Bude upřesněno

Festival ptactva na Záhlinických rybnících

Bude upřesněno

Festival ptactva v Tovačově

Bude upřesněno

Každý první čtvrtek v měsíci

Obnovujeme tradiční setkání ornitologů tzv. Bristol

Každý první čtvrtek v měsíci od 20:00 v Olomouci v restauraci Krb (zde: 49.5970792N, 17.2637506E) proběhne tradiční neformální setkání ornitologů, tzv. “Bristol”. Těšíme se na všechny přátele ptactva!

Na exkurzích MOS jsou pořizovány fotografie pro dokumentaci akce a zveřejněny na obvyklých místech. Účastí na exkurzi dáváte s pořizováním a šířením fotografií souhlas dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Close Menu