AKTUÁLNÍ PLÁN EXKURZÍ

17. června 2022

Za tajemstvím létajících sousedů v Horce nad Moravou

Sraz u zastávky „Horka nad Moravou, Obecní úřad“ (před potravinami Hruška) v 19:30, ukončení okolo 22:00 u ekocentra Sluňákov (možnost pokračování navazující akcí Noční můry Domu přírody – Vábení nočních motýlů). Večerní procházka obcí na hnízdiště rorýsů, poštolek, jiřiček a vlaštovek. Ukázka správného zabezpečování skleněných ploch proti nárazům ptáků. Po setmění sledování netopýrů ultrazvukovými detektory a ukázka hendikepovaných netopýrů ze záchranné stanice. Kapacita omezena – nutné se předem přihlásit v elektronickém formuláři (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvJF-8rllo82wyB9fV_POxoYTnPPzfD-dt2bI8y2GRzNYy7A/viewform). Pořádáno ve spolupráci s ekocentrem Sluňákov.

Exkurzi povede: Evžen Tošenovský (mob.: 777 771 196, e-mail: tosenovsky@birdlife.cz)

18. červen 2022 – Za tajemstvím okřídlených sousedů v Olomouci

Sraz na náměstíčku u kaple Neposkvrněného početí Panny Marie (Nové Sady) v 19:30, ukončení okolo 22:00 v Čechových sadech. Večerní procházka sídlišti Povel a Nová Ulice na hnízdiště rorýsů, jiřiček, kavek a významné úkryty netopýrů. Při setmění sledování výletu netopýřích kolonií ve Smetanových a Čechových sadech. Po setmění pro vytrvalé sledování/poslouchání absolutní olomoucké rarity – jediného známého hnízdění výrečků malých v ČR! (viz. http://vyrecci.unas.cz/)

Kapacita omezena – nutné se předem přihlásit e-mailem vedoucímu exkurze (s uvedením telefonického kontaktu a počtu účastníků).

Exkurzi povede: Evžen Tošenovský (mob.: 777 771 196, e-mail: tosenovsky@birdlife.cz)

28. červen 2022 – Za tajemstvím okřídlených sousedů v Olomouci (pro nevidomé)

Speciální vycházka pro handicapované účastníky (zejména se zrakovým handicapem) ve Smetanových a Čechových sadech. Místo a čas srazu bude zájemcům upřesněn při přihlášení. Vycházka kolem hnízdišť rorýsů, jiřiček, kavek a významných úkrytů netopýrů. Poslouchat budeme ale i ropuchy zelené a možná absolutní olomouckou raritu – jediné známé hnízdění výrečků malých v ČR! (viz. http://vyrecci.unas.cz/)

Kapacita omezena – nutné se předem přihlásit e-mailem vedoucímu exkurze (s uvedením telefonického kontaktu a počtu účastníků). Pořádáno ve spolupráci s TyfloCentrem Olomouc.

Exkurzi povede: Evžen Tošenovský (mob.: 777 771 196, e-mail: tosenovsky@birdlife.cz)

30. červen 2022 – Za tajemstvím sousedů v Olomouci

Sraz před obchodním domem Senimo (49.5988492N, 17.2729836E). Večerní procházka na hnízdiště rorýsů a za dalšími ptačími sousedy. Po setmění se přesuneme do Bezručových sadů a budeme „poslouchat neslyšitelné“ – netopýry.

Exkurzi povede: Kateřina Ševčíková (tel.: 776 746 980, e-mail: sevcikovaka@seznam.cz)tosenovsky@birdlife.cz)

15. červenec 2022 – Večerní vycházka za zvířecími obyvateli Zlína

Sraz na náměstí ul. Masarykova v Malenovicích (před kulturním střediskem) v 19:30. Komentovaná exkurze pro veřejnost. Pozorování rorýsů, jiřiček a dalších druhů městských ptáků na hnízdištích, představení různých aktivit ochrany městských ptáků (při zateplování budov, před kolizemi se skly, mortalitou na sloupech a drátech el. vedení apod.). Po setmění ukázky moderních metod používaných při výzkumu a praktické ochraně netopýrů (batdetektory), ukázka hendikepovaných netopýrů ze záchranné stanice. Kapacita omezena – nutné se předem přihlásit e-mailem vedoucímu exkurze (s uvedením telefonického kontaktu a počtu účastníků). Pořádáno ve spolupráci s OŽP MM Zlína.

Exkurzi povedou: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: tosenovsky@birdlife.cz) a Libuše Bartolčicová (e-mail: 577 630 982, e-mail: libusebartolcicova@zlin.eu)

21. červenec 2022 – Večerní vycházka za zvířecími obyvateli Zlína (pro handicapované a nevidomé)

Speciální vycházka pro handicapované účastníky (zejména se zrakovým handicapem) po sídlišti Bartošova čtvrť. Místo a čas srazu bude zájemcům upřesněn při přihlášení. Vycházka kolem hnízdišť rorýsů, jiřiček a dalších městských ptáků. Při setmění poslouchání lovících netopýrů kolem řeky Dřevnice pomocí ultrazvukových detektorů. Pořádáno ve spolupráci s KlubÍčko, SONS Zlín a OŽP MM Zlína.

Kapacita omezena – nutné se předem přihlásit e-mailem vedoucímu exkurze (s uvedením telefonického kontaktu a počtu účastníků).

Exkurzi povede: Evžen Tošenovský (mob.: 777 771 196, e-mail: tosenovsky@birdlife.cz)

Na exkurzích MOS jsou pořizovány fotografie pro dokumentaci akce a zveřejněny na obvyklých místech. Účastí na exkurzi dáváte s pořizováním a šířením fotografií souhlas dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Close Menu