Volební členská schůze proběhla už v nově otevřené ornitologické stanici

Březen 25, 2024

Moravský ornitologický spolek

Za hezkého jarního počasí se v sobotu 9. března 2024 uskutečnila v prostorách nově opravené budovy Ornitologické stanice muzea Komenského v Přerově výroční členská schůze Moravského ornitologického spolku. Účastníky z řad členů spolku, ale i z řad veřejnosti čekal nabitý program. Na začátku schůze proběhlo přivítání a úvodní slovo od Kateřiny Ševčíkové, následované shrnutím spolkové činnosti za rok 2023 a výhledem do letošního roku.

Letošní schůze byla volební, další na programu bylo tedy představení kandidátů do výboru MOS a samotné volby. Přítomní členové v nich dali do dalších čtyř let důvěru (v pořadí podle příjmení) Ondřeji Belfínovi, Josefu Chytilovi, Petru Kovaříkovi, Janě Lukášové, Hynku Pečinkovi, Jiřímu Šafránkovi, Kateřině Ševčíkové a Jiřímu Šírkovi. (Rozdělení funkcí ve výboru je pak zde.)

Následovala přestávka, kdy se mohli účastnici občerstvit bohatým rautem a projít si krásnou novou expozici stanice Ptáci Česka, kdo chtěl na čerstvý vzduch, mohl pozorovat ptáky v areálu stanice. Na krmítku se předvedl například strakapoud prostřední, v křoví mlynaříci dlouhoocasí a v korunách stromů žluna zelená.

Po pauze se s plnými žaludky pokračovalo nesmírně zajímavou a obsáhlou přednáškou Ondřeje Kauzála o ptačích smyslech, následované tradičním představením ornitologických zajímavostí uplynulého roku od Jiřího Šírka. V závěru schůze pak ještě shrnutí kroužkovací akce Acrocephalus 2023 a představení monitoringu sov v Zábřežské vrchovině. A nejde zapomenout na možnost nahlédnout do zázemí stanice – preparátorskou dílnu ani depozitář se stovkami dermoplastických exponátů nevidí člověk každý den.

Shrnuto, podtrženo se jednalo o zajímavý a naplňující víkendový den. Děkujeme všem zúčastněným!

Foto: Kateřina Ševčíková

Close Menu