Dvacátník Acrocephalus v Poodří stále běží! Přidejte se k nám!

Před dvaceti lety proběhl první ročník znovuobnovené akce Acrocephalus v CHKO Poodří, jejíž kořeny sahají až do 80. let minulého století. Kroužkování rákosinných druhů pěvců, především rákosníků, v PR Bartošovický luh má za cíl poodhalit tajemství ptačí migrace, ale třeba i druhové změny v ptačích společenstvech. Více se o Acrocephalu dočtete třeba na stránkách Slezské ornitologické společnosti, která je pořadatelem této akce.

Comments Off on Dvacátník Acrocephalus v Poodří stále běží! Přidejte se k nám!

Mapujeme moudivláčky lužní, přidáte se?

Cílem mapování je získat poznatky o početnosti, rozšíření a ekologii moudivláčka lužního na jižní a střední Moravě. Motivací je především fakt, že početnost tohoto pěkného druhu pěvce silně ubývá v celém jeho areálu, a proto chceme zachytit současný stav jeho početnosti u nás, případně zjistit, zda v některých oblastech nedošlo k jejímu poklesu oproti historickým údajům.

Comments Off on Mapujeme moudivláčky lužní, přidáte se?

Jaký byl výzkumný terénní víkend v Rychlebských horách?

Ve dnech 27. – 29. 5. proběhl výzkumný terénní víkend v Rychlebských horách. Devět účastníků bylo ubytováno na malebné chtě Plch na konci Račího údolí, nedaleko města Javorník. Během soboty proběhl průzkum listnatých lesů v širším okolí, zaměřený především na monitoring lejska malého a dalších bučinových druhů. V neděli pak bylo detailněji prohledáno bližší okolí chaty. Podařilo se zaznamenat 13 lejsků malých, ale třeba i holubi doupňáci, skřivan lesní nebo hnízdo čápa černého. Podrobnou výsledky se dočtete v druhém čísle zpravodaje Moudivláček, atmosféru z VTV můžete načerpat z fotek ve fotogalerii.

Comments Off on Jaký byl výzkumný terénní víkend v Rychlebských horách?

Výzkumný terénní víkend Rychlebské hory 2022

Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO uspořádá pro své členy a příznivce Výzkumný terénní víkend (VTV) 27.-29. května, jehož hlavním cílem bude monitoring lejsků malých v Rychlebských horách. Rychlebské hory jsou magickým pohořím na severu Olomouckého kraje, turisty zatím dosud ne úplně objeveným a ornitology ne úplně prozkoumaným. Proto nás při této pionýrské výpravě čeká mnoho dobrodružství. Cesty nás povedou skrze lesní hvozdy, hluboká údolí i malebnými vesničkami a zemědělskou krajinou. Romantická chata Plch dozajista skrývá své kouzlo a příjemné povídání u ohně umožní vyměnit spoustu zkušeností a navázat nová přátelství. Získané výsledky pomohou poodhalit výskyt chráněných druhů v této oblasti a pomoci v jejich ochraně. Vítáni jsou jak zkušení, tak začínající ornitologové, kteří se mohou přiučit novému...

Comments Off on Výzkumný terénní víkend Rychlebské hory 2022
Close Menu