Pozvánka na jarní úklid rezervace Malá Lipová

Březen 30, 2022

Josef Chytil

Na Josefa 19. března vypukla na Malé Lipové první oficiální brigáda. A nutno říci, že nasazení lidí i počet překonal naše očekávání. Jsou dvě možnosti a obě jsou reálné – lidi zajímá ochrana přírody, rádi přiloží ruce k dílu – no a po covidu jim také určitě chyběly kontakty s ostatními. Přesto nás počet více než 40 účastníků včetně mnoha dětí příjemně překvapil. A díky tomu se také stihlo tolik práce, ve kterou jsme ani nedoufali – úplné vyčištění velké staré skládky v menší roklince, vyčištění prostoru před hnízdní stěnou, vyřezání mnoha ruderálních křovinných porostů včetně jednoho většího prostoru směrem k Rokytnici. Zde mimochodem řádil i ředitel ČSO se svojí družinou.

Řekl bych, že se akce mimořádně vydařila, i díky závěrečnému posezení u ohně se špekáčky a přerovským Zubrem. Plný kontejner budiž také svědkem úspěšné brigády.

Všem zúčastněným moc děkujeme za pomoc!

Close Menu