Výroční schůze MOS k oslavám 90. let MOS v Přerově

Listopad 11, 2022

Kateřina Ševčíková

K příležitosti výročí 90. let Moravského ornitologického spolku v Přerově pro vás připravuje zajímavý program (bryz upřesníme), který proběhne v sobotu 3. prosince v Korvinském domě v Přerově 9:30-18:00 (Horní náměstí 31/31, 750 02 Přerov). Na setkání plynule naváže nedělní exkurze na Tovačovské rybníky. Součástí sobotního programu bude také členská schůze od 9 hodin. Na schůzi jsou srdečně zváni nejen členové, ale také všichni zájemci o ptáky a ochranu přírody z řad veřejnosti.

Program členské schůze:

  • Přivítání, úvodní slovo, organizační informace (Ševčíková)
  • Fúze Moravského ornitologického spolku a Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky ČSO (Ševčíková)
  • Závěrečné slovo a ukončení schůze

Další program:

  • 90. let MOS – přednáška o historii spolku
  • J. Šírek: Co dala střední Morava československé ornitologii
  • vzpomínky pamětníků
  • posezení v hospodě

Dokumenty týkající se fúze (tj. návrh smlouvy, stanovy nástupnického spolku, výkaz majetku a ztrát obou spolků a zprávu vysvětlující hospodářské a právní důsledky fúze) – 1, 2, 3, 4

Close Menu