Zprávy Moravského ornitologického spolku

Středomoravský ornitologický časopis Zprávy MOS, vydávaný Ornitologickou stanicí v Přerově, je určen pro profesionální i amatérské ornitology především z regionu střední Moravy (Olomoucký kraj a přilehlé části krajů okolních).

Ve Zprávách MOS jsou publikovány odborné i popularizační články v českém nebo slovenském jazyce s anglickými souhrny v obvyklém členění. Formálně jsou příspěvky rozděleny na odborné články a krátká sdělení (rozsah do 3 stran).

Zprávy MOS publikují především:

A. nové a/nebo aktuální informace o ptactvu střední Moravy

B. články přímo prezentující nebo využívající nové metodické postupy v ornitologii, včetně článků věnovaných determinaci „složitých“ skupin ptáků

C. nové a/nebo aktuální informace s tématikou ochrany ptáků nelokálního charakteru

D. v přiměřeném rozsahu přehledy pozorování s komentářem, knižní recenze, personalia, informace o akcích a programech, výzvy ke spolupráci (dohromady v rozsahu max. 1/5 stran čísla)

Všechny články jsou recenzovány a publikovány po schválení redakční radou.

Příspěvky zasílejte na adresu šéfredaktora Josefa Chytila: chytil@prerovmuzeum.cz.

Zprávy MOS objednávejte u knihovnice Markéty Strakové: strakova@prerovmuzeum.cz

Zasíláme na dobírku.

Cena jednoho výtisku: čísla 2019 a 2020 za 130 Kč, čísla 2014 – 2017/2018 za 100 Kč, číslo 2013 za 95 Kč, čísla 2009 – 2012 za 85 Kč, čísla 2007/2008 a 2009 už nejsou, čísla 2001 – 2006 za 50 Kč, čísla 1990 – 2000 za 10 Kč

2021-2022
2020
2019
2017-2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007-2008
2006

Obsahy starších čísel (1964-2005):

Close Menu